Talent en Verbinding met de Cosmo Academy

Onze activiteiten:
Kick-off workshop gefaciliteerd door MasterPeace. Elke klas heeft deelgenomen aan een kick-off workshop. Tijdens deze workshop stond het enthousiasmeren van de leerlingen centraal. Evenals het ontdekken van hun eigen en elkaars talenten en het definiëren van (wijk)projecten.

Projectuitvoering en –begeleiding. Na de kick-off workshop zijn de studenten zelfstandig aan de slag gegaan met het uitvoeren van hun zelfbedachte project. Ze hebben dit in groepjes van vier tot zes studenten gedaan. Ze werden hierbij begeleid door de klassencoaches. De uitvoering van de projecten konden de studenten inzetten voor studiepunten.

Jurysessie. Een jury, bestaande uit een afvaardiging vanuit MasterPeace en Cosmo Academy, heeft in de laatste week voor de kerstvakantie per locatie het mooiste project gekozen. Waarbij gekeken is naar creativiteit, teamwerk, betrokkenheid klas/school/wijk en de presentatie van de projectresultaten. De winnaars zijn uitgenodigd om een concert naar keuze van Diggy Dex bij te wonen. Diggy Dex is een Nederlandse rapper en ambassadeur van MasterPeace.

De resultaten
De leerlingen voelen zich serieus genomen en zijn enthousiast omdat we met hen spreken over hun talenten. Juist talenten die ze wel hebben en niet benadrukken wat ontbreekt. Zij ontdekken dat ze echt verschil kunnen maken op hun eigen school of in hun eigen wijk door projecten te starten voor
ouderen, zieken of andere mensen waar ze verbinding mee willen maken. De docenten zijn enthousiast over het nieuwe lesmateriaal wat ze kunnen benutten in bijvoorbeeld het curriculum rondom “Burgerschap”.

Next steps
We blijven altijd onze aanpak verbeteren en zullen in 2018 bij Cosmo en vele andere scholen jongeren inspireren.

 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!