In Nederland richten wij ons op burgerschapsvorming: het ontwikkelen van vermogen en bereidheid bij jongeren én volwassenen om binnen de kaders van de democratische rechtsstaat een bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Onze projecten in Nederland hebben we georganiseerd in een viertal concepten: 

 1. Artists Create Together (ACT!) – ACT! staat voor DOEN en is gebaseerd op onze visie (‘iedereen heeft talent’). Elke persoon heeft creativiteit in zich en in die zin een artiest. De ACT! projecten spreken de creatieve kant van deelnemers aan om met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te komen.
 2. Community Projects – met de wijkprojecten brengt MasterPeace mensen bij elkaar om samen te bouwen aan sociale cohesie. Jongeren (en volwassenen) zetten hun talenten in om in de klas/school/wijk een verschil te maken.
 3. Social Entrepreneurship – MasterPeace ziet sociaal ondernemen als één van de antwoorden voor de uitdagingen waar we als burgers, commerciële bedrijven en overheden voor staan. Daarnaast geloven wij dat jongeren het verschil maken. Het gaat over hun toekomst. Het creëren van perspectief is hierbij cruciaal.
 4. Summits – jaarlijks organiseert MasterPeace evenementen waar we de jeugd, de creatieve sector, de zakelijke markt en overheid bijeen brengen. We behandelen actuele maatschappelijke thema’s om gezamenlijk in actie te komen. Elkaar inspireren!

Projectuitvoering
We bieden onze projecten via een train-de-trainer constructie aan zodat geïnteresseerden de mogelijkheid hebben om zelfstandig de projecten uit te voeren. Uiteraard bieden we ook de optie om het eerst een keer voor te doen vanuit het principe “voor doen, samen doen, zelf doen”.

Zie hieronder voor een overzicht van de projecten per concept.

ACT!

ACT! for Global Goals

De Verenigde Naties hebben de Sustainable Development Goals (“global goals”) opgesteld om wereldwijd duurzame verbetering te bereiken met betrekking tot o.a. armoede, ongelijkheid, kwaliteit van onderwijs en vreedzame steden. In dit project leren jongeren wat de SDG’s zijn en hoe zij zelf in actie kunnen komen. Ze produceren met behulp van professionele artiesten hun eigen kunstuiting (denk aan dans, muziek, fotografie) met een maatschappelijke boodschap. 

ACT! for Liberty

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 legde de basis voor Europese samenwerking en vrede. In 2020 is dat 75 jaar geleden. Vrijheid is meer dan de afwezigheid van oorlog. Deelnemers worden bewust van en gaan in gesprek over thema’s als gelijkheid, democratie, vrijheid van meningsuiting, privacy, respect, migratie en nep nieuws. We maken hierbij gebruik van een game (“the boiling frog”) om inzicht te geven. Deelnemers maken een poster om een statement te maken en werken één oplossing verder uit. Voor meer informatie klik HIER

Digital Storytelling

Storytelling op een innovatieve manier door jongeren tussen de 14 en 24 jaar te inspireren hun smartphone te gebruiken en vragen over verleden, heden en toekomst te laten beantwoorden. De een stelt de vragen, de ander geeft antwoord. Hierdoor leren jongeren om een verhaal te vertellen en te delen. Aan de hand van vragenkaarten delen ze waar ze trots op zijn en waar ze van dromen. Dit geeft een mooi beeld van het leven in de 21e eeuw. 

Walls of Connection

We leven in een wereld waarin meer dan ooit muren worden opgetrokken, letterlijk en figuurlijk. Het is tijd om met kunst en muziek deze ‘walls of separation’ te transformeren naar ‘walls of connection’.

Jongeren, buurtbewoners of collega’s visualiseren hun droom van verbinding. Een kunstenaar zet dit om in een muurschildering die samen wordt aangebracht. Daaromheen vinden aanvullende lessen en/of activiteiten plaats. Iedereen komt samen om de muur en de gemeenschap kleur te geven! 

Klik HIER voor een overzicht van alle uitgevoerde ACT! projecten.

20180621_130046-e1532351244809
IMG_4610-1024x683 (1)
PeaceWalkOvervecht

Community Projects

IK, JIJ, WIJ(K)

In dit project maken wij positieve verandering creatief, behapbaar én haalbaar op wijkniveau. Alle leerlingen werken in 3 fasen aan hun eigen ontwikkeling: ’Ik ben trots op mijzelf, de ander en mijn wijk’’. In het project mixen we leerlingen van een VO school met leerlingen van een ISK school. 

De leerlingen leren waar ze goed in zijn, ze verdiepen zich in de ander door dialoog en door samen een artistieke workshop te doen (dans, muziek, drama) en ze voeren uiteindelijk een project uit in de eigen wijk.

Nelson Award

Met de Nelson Award worden helden en heldinnen in het zonnetje gezet. Het is misschien niet mogelijk om net zo beroemd als Nelson Mandela te zijn, maar het is voor iedereen mogelijk om een “changemaker” te zijn. Bewoners, leerlingen, verenigingen nomineren iemand uit hun omgeving die een rolmodel is. De winnaar krijgt de Nelson award (een beeldje) uitgereikt en is een inspiratie voor anderen.

MasterPeace Walk

Een vredesloop, in verschillende soorten en maten; met school of je bedrijf, door de wijk of zelfs de hele stad. De Walk is vaak de afsluiting van een project, waarin persoonlijke ontwikkeling, samenwerken en het leveren van een maatschappelijke bijdrage centraal staan. 

Ook organiseren MasterPeace clubs uit Kenia, Nepal en Georgië een Walk met en voor hun gemeenschap. In de reis ligt de nadruk op ontmoeting, dialoog en het uitwisselen van creatieve ideeën. Je kunt je hiervoor als deelnemer aanmelden.

Klik HIER voor een overzicht van alle uitgevoerde Community Projects.

Social Entrepreneurship

Sociaal Ondernemen Challenge

De Sociaal Ondernemen Challenge helpt scholen en docenten een aantrekkelijk en pakkend aanbod aan studenten te bieden. Op het snijvlak van duurzaamheid, ondernemerschap en burgerschap. Geschikt voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar. 

Deelnemende docent: “Ik heb het meest geleerd van hoe je studenten begeleidt naar een groter doel. Anders dan klassikaal lesgeven”.

Jongeren ervaren het sociaal ondernemerschap door vraagstukken van daadwerkelijke sociaal ondernemers op te lossen.

Deelnemende student: “ik vond het inspirerend dat er veel jonge ondernemers zijn, die er zijn gekomen”.

De duur van de challenge is 4,5 dag waarbij de volgende onderdelen op het programma staan: 

 • Werken in gemixte teams;
 • Inzicht in talenten van zichzelf en de ander;
 • Bedrijfspresentaties/Q&A sociaal ondernemers;
 • Bedenken innovatieve oplossingen;
 • Opstellen verbetervoorstel;
 • Resultaten leveren op hoog tempo;
 • Presenteren aan sociaal ondernemers en vakjury;
 • Eén winnend team.

Klik HIER voor een overzicht van alle uitgevoerde Challenges.

DSC07482
photoanl_8_190909_68399_m_48716306097_o (1)

Summits

De afgelopen zes jaar heeft MasterPeace op de eerste maandag van september de Great Minds Meeting georganiseerd.

Het event waarbij we ons netwerk fysiek bij elkaar brengen om elkaar te inspireren. Uiteraard onder begeleiding van een vooraf opgesteld programma rondom een actueel maatschappelijk thema. Vele mooie verbindingen worden op deze dag gelegd.

Klik HIER voor een overzicht van onze uitgevoerde summits.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!