WERELDWIJDE UITDAGINGEN

ONHOUDBAAR GEDRAG
We gebruiken natuurlijke hulpbronnen 1,75 sneller dan dat zij kunnen herstellen.

VOLHARDENDE ONGELIJKHEID
736 miljoen mensen leven nog steeds onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag.

GEVOLGEN VAN GEWELD
1,5 miljard mensen leven in fragiele staten. Conflicten kosten de economie 14 biljoen dollar per jaar.

VLUCHTELINGEN CRISIS
70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht.

ONS ANTWOORD

Wij geloven dat de uitdagingen van vandaag de gevolgen zijn van conflicten, het gebrek aan (sociale) cohesie en polarisatie. Globale trends zetten onze samenlevingen onder druk. 

We kunnen niet wachten totdat iemand anders met oplossingen komt. 

It takes YOU and ME to ACT!

That’s MasterPeace.

ONZE VISIE

De wereld heeft 7 miljard talenten en niet 7 miljard problemen.

Daarom gebruiken wij de SOFT POWER van muziek, kunst, sport en spel om jonge mensen te mobiliseren en inspireren. 

Wij geloven dat er meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt.

Daarom organiseren wij DIALOOG binnen en tussen gemeenschappen en stakeholders.

Wij geloven dat het gebrek aan perspectief leidt tot polarisatie, extremisme en conflict.

Daarom creëren we PERSPECTIEF door het aanbieden van projecten voor jongeren. Gericht op leiderschap en het uitbouwen van competenties.

ONZE MISSIE

Het mobiliseren, inspireren en verbinden van talenten voor een duurzame toekomst met minder conflicten.

ONZE KERNWAARDEN

Positiviteit, onpartijdigheid, co-creatie en “walk the talk”.

ONS WERK

Wij zijn actief in ruim 40 landen. De projecten die de MasterPeace clubs uitvoeren zijn in lijn met onze visie en onze focus SDG’s.

De projecten die de MasterPeace clubs uitvoeren zijn in lijn met onze visie en onze focus op SDG’s.

Klik HIER voor meer informatie over de SDG’s.

ONS ORGANISATIEMODEL

MasterPeace is georganiseerd via een uniek omgekeerd pyramide model waarbij clubs de leiding hebben. 

Gebaseerd op het concept van “social francising”, zijn de clubs verantwoordelijk voor hun eigen projecten en ontwerpen ze een actieplan gebaseerd op lokale behoeften. 

MasterPeace Foundation ondersteunt haar clubs door kennisdeling, het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en persoonlijke & professionele coaching. 

Het team in Nederland is verantwoordelijk voor de ondersteuning van al onze internationale clubs. Daarnaast vinden we het belangrijk om projecten in Nederland uit te voeren. We hebben dus eigenlijk een dubbelrol: service leveren richting onze clubs en onze eigen ‘club’ in Nederland runnen. Practice what you preach!

Aart Bos​

CEO

Marleen Boersen​

Program Manager

Dorothée Meijer

Program Manager

Raghda El Halawany

Global Communications Manager

Karin Rozema

Clubs Coordination Manager

Linda Witte

Project Manager/Producer

Mark Rendeiro

Regional & Clubs Coordinator 

Adanna Emeh

Intern Marketing & Communication

Fee Grootendorst

Intern Graphic Design 

Project Manager/Producer

Project Manager/Producer

Project Manager/Producer

Tientallen talentbankers “doneren” hun expertise en tijd om MasterPeace te helpen de missie en ambitie te realiseren. Met deze absolute topvrijwilligers vergroten we onze impact en leveren we hoge kwaliteit! Wil jij ook je expertise doneren aan MasterPeace? Stuur dan een mailtje naar info@masterpeace.org.

Anna Iosko

Vanuit een plek van diepe overtuiging dat de wereld een elegantere oord voor ons kan zijn, waar we verschillen én gelijkenissen omarmen, waar harmonie en dialoog toonaangevend zijn, waar we intunen op ons zelf en elkaar, ben ik dankbaar dat ik mijn tijd en expertise mag doneren aan MasterPeace. Want deze overtuigingen delen we.

Met mijn bedrijf Anna Iosko. Communicating with Presence laat ik mensen die leiding geven ervaren hoe ze harmonieus kunnen communiceren en wat het doet met de relaties in je team en bedrijf. Ik laat horen wat we allemaal, stuk voor stuk, kunnen leren van klassieke meesterstukken – MasterPieces. Diep luisteren, willen begrijpen en je taal aanpassen aan je gesprekspartner staan in alles wat ik doe centraal.

Lees meer

Caroline Verlee​​

MasterPeace gelooft in dialoog en het activeren van talent als de sleutel tot vrede. Dat sluit aan bij mijn missie met Karun-Ed: verbinding en dialoog tot stand brengen op basis van compassie. Wanneer mensen elkaar écht kunnen zien en accepteren, met hun talenten én kwetsbaarheden, ontstaat er verbinding en vanuit die verbinding zijn mensen samen tot de mooiste dingen in staat.

Mijn talent om die compassie aan te wakkeren en mensen te ondersteunen in het voeren van dialoog en leggen van verbinding, zet ik graag in voor deze mooie organisatie. Samen ondersteunen we jonge mensen in het ontdekken en benutten van hun talenten, de verbinding te leggen en samen prachtige dingen te verwezenlijken!

Lees meer

Claudia Rison

“Met Je Weet Zelf richt ik me op filmeducatie voor kinderen en jongeren. Film is een perfect middel om kinderen en jongeren te ‘empoweren’ (om er maar even een mooie engelse term in te gooien) en op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving laten kijken. Bovendien merk ik dat wanneer je kinderen en jongeren laat werken met film, je automatisch ook de mensen om hen heen (docenten, ouders, buurtbewoners) bereikt en verbindt. Wat ik doe sluit goed aan bij wat MasterPeace op grotere schaal doet en daarom zet ik me graag in voor mooie projecten waarin film/video en kinderen een rol spelen. Creation above destruction! “

Lees meer

Co Berendsen

“Vrijheid is naast gezondheid een groot goed om voor te strijden. MasterPeace doet beide, daar geef ik graag steun aan.”

Lees meer

Daniëlle de Wilde

“Talent is bij voorkeur niet uitsluitend voor eigen gebruik, maar ook voor het geluk van anderen”.

Dat is waarom ik gestart ben met Voldaan, mijn bedrijf waarin ik impactvolle coachprogramma’s aanbied waarmee je patronen doorbreekt en doet waarvoor je gemaakt bent.

En dat is ook de reden dat ik graag mijn talent, tijd en expertise doneer aan MasterPeace!

Ik ga en sta voor aandacht, “echt-heid” en diepgang. Ik geloof in de kracht van het individu: iedereen heeft een eigen uniekheid. Als je dat (h)erkent en inzet leidt dat tot een doorbraak. Vanuit de echte verbinding met jezelf ontstaan hechtere verbindingen met anderen. En is het mogelijk elkaar beter te verstaan en elkaar te waarderen juist om de verschillen die er zijn.

Dankbaar, trots en waardevol dat ik als Talentbanker een kleine bijdrage kan en mag leveren aan de vredesbeweging waar MasterPeace voor staat!

Lees meer

Herman Wijffels

Een duurzame wereld kan niet zonder sociale duurzaamheid. MasterPeace benut op een unieke wijze talenten van mensen om bruggen te bouwen.

Lees meer

Hans Burg

“MasterPeace staat voor mij voor klein grote resultaten behalen. Met als doel: een betere wereld. Mooier kan het niet. Ik draag daar graag mijn kleine steentje aan bij, zodat MasterPeace en de mensen erachter tot nog veel meer prachtige vredesinitiatieven en resultaten in staat zijn.”

Lees meer

Harry Boersen

Jan Pieter van Lieshout

“Vrede. Een groots ideaal. Door MasterPeace via kleinschalige projecten wereldwijd binnen het eigen bereik van vredelievende wereldburgers. Is dat niet de overgrote meerderheid?”

Lees meer

Jan Willem Kirpestein

“Ik draag bij aan MasterPeace in bewustwording van intrinsieke eigenwaarde en het bestaan van onvoorwaardelijke liefde als basis voor persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.”

Lees meer

Jos van Snippenberg

“Met The Playmakers werken wij dagelijks aan een wereld waar mensen ertoe kunnen doen in werk. Vanuit onze intrinsieke drive zetten wij onze expertise en tijd graag in om MasterPeace te ondersteunen bij de ontwikkeling van het maken van een positieve impact in de wereld.”

Lees meer

Karel van Eechoud

“Impact maken doe je niet alleen, maar met slimme en werkbare samenwerkingen en projecten. Neem contact op wanneer jij, of je organisatie, ook op deze manier wil bijdragen aan een duurzame samenleving in binnen- en buitenland.”

Lees meer

Marcella Bos

“Graag wil ik mijn talent inzetten en zo een bijdrage leveren aan het verder uitbouwen van het wereldwijde MasterPeace- netwerk van dialoog en verbinding. Omdat vrijheid, positiviteit, creativiteit en autonomie ook voor mij belangrijke persoonlijke waarden zijn EN om samen de wereld een beetje mooier te kleuren….”

Lees meer

Michiel van der Vlist

“Er is geen monopolie op de waarheid. Ieder mens heeft zijn eigen beeld van de werkelijkheid. Ik zie de dialoog als een belangrijke sleutel. Mensen die het vertrouwen ervaren zich uit te spreken. Zonder oordeel naar elkaar luisteren. Met als doel om een gemeenschappelijke, vaak diepere, waarheid te creëren van waaruit we de toekomst samen kunnen vormgeven. MasterPeace organiseert de dialoog, brengt de tegenstellingen samen. Verbindt. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Lees meer

Monique Bruijn

“De wereld stukje bij beetje een mooie, duurzame en veilige plek maken. Voor iedereen. Dat doe je met elkaar. Daar geloof ik in. Door grenzeloos samen te werken, elkaars talenten en expertise te benutten en daarmee verandering in gang te zetten. MasterPeace doet dit. Lokaal. Regionaal. En over de hele wereld. Iedere dag weer. Met elkaar. Met kleine en grote projecten. En altijd met een mooi resultaat. Op de korte en lange termijn. Mijn expertise en talent inzetten voor dit doel is voor mij de meest logische manier om verandering in te zetten. Vanuit je passie werken aan positieve verandering. Dat zou toch iedereen moeten doen. Maar dat komt nog wel #beanelson”

Lees meer

Natalia Van Der Wee

Nicoline van Straten

“Mensen hun kracht laten ervaren is een van de drivers die ik in m’n werk en privé heb. Daarom draag ik ook met al mijn talenten graag bij aan MasterPeace. Om harmonie en balans te laten ontstaan daar waar dat nodig is. En om het gedachtegoed van MasterPeace te helpen uitdragen.”

Lees meer

Rens Koole

“Vrede bereik je samen, met geloof in eigenwaarde en de ontwikkeling van jezelf en je omgeving. Opleiden helpt om het vlammetje te laten ontbranden, om jezelf te kunnen onderhouden en om in staat te zijn de fakkel over te dragen. Duurzame vrede start langzaam, met een paar Nelsons, en is dan niet meer te stuiten, als een veenbrand. Ik help MasterPeace graag bij de ontwikkeling van Nelsons.“

Lees meer

Rian Verkooijen

“Zoeken naar wat ons bindt en leren van elkaars verschillen, dat is wat ik altijd doe als ik mensen ontmoet. De mooiste dialogen en impactrijkste samenwerkingen kunnen hieruit ontstaan. Als je dan ook nog de energie en inspiratie inzet die voortkomt uit muziek, kunst en/of sport dan weet je zeker dat je materiaal hebt voor dialoog, plezier en verbinding.

Ik ben talentbanker voor Masterpeace omdat ik geloof in de krachten die een mens heeft te verbinden in plaats van de afstand te vergroten en ik ook nog eens ontzettend nieuwsgierig ben naar deze krachten.
Vanuit mijn nieuwe bedrijf Nieuwe Routes, maar ook vanuit mezelf wil ik graag bijdragen aan meer begrip en dialoog. Dat doe ik door op veilige wijze bewustzijn te creëren en woorden te geven aan gedrag en talent. Hiermee creëer je spelenderwijs een meer begripvolle wereld.”

Lees meer

Ron van Gils

“Als we samen zonder vooroordelen onze verschillen respecteren en we stapelen skills, kennis en ervaringen op elkaar, dan creëeren we de nieuwe wereld van morgen. CREATION above destruction.”

Lees meer

Kai Pattipilohy

MasterPeace vertaalt de noodzaak van maatschappelijke verandering op een positieve, enthousiasmerende en toegankelijke manier naar concrete actie en maakt vrede daarmee iets van ons allemaal. Iets waar we allemaal op onze eigen manier aan kunnen bijdragen en iets waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn.

Lees meer

Selly Wunderink

I love to collaborate with entrepreneurs and professionals – as coach, mentor or consultant – in envisioning their business strategy and/or professional development goals. Together we create clarity to see the desired destination, we clear the path and find ways to execute. I am grateful to be part of the Masterpeace Community and to be able to contribute my talent in helping Masterpeace club leaders to create peace and be the change.

Lees meer

Teuntje van der Aalst

“Vrede; voor ons zo ontzettend vanzelfsprekend dat we er hier in Nederland soms bijna nonchalant over doen. Voor velen op deze wereld echter nog altijd geen vanzelfsprekendheid en aan de orde van de dag. Helemaal niets om nonchalant over te zijn dus, maar juist iets waar we met zijn allen voor moeten vechten. Vechten met kennis, rede en vooral dialoog. ​​Samen bewustwording creëren. Kernwaarden zijn hierin “de ander zien” en “anders zien”. Niet langer “de ander als ‘anders’ zien”. Naar mijn mening is onderwijs en educatie hier een kernspeler in. En waar anders te beginnen dan bij de jeugd? De jeugd met hun onuitputbare creativiteit, enthousiasme en vooral constant verfrissende visie. Wij kunnen ze veel leren, maar wij kunnen ook altijd nog zo ontzettend veel van hen leren. Ik draag heel erg graag bij aan het opleidingen van toekomstige Nelsons.”

Lees meer

Thea Overgaauw

“I support MasterPeace because I am a true believer of joining forces using own talents and energy. I am convinced that MasterPeace will bring a better intercultural understanding and through this a more sustainable world with less armed conflicts. It is great to be part of the organizing committee for the MasterPeaceWalk in Maasailand Kenya!”

Lees meer

Veronique Swinkels | Go-for-Good

Mijn eerste kennismaking met MasterPeace was tijdens de Great Minds Meeting.  Aanleiding was mijn deelname aan de MasterPeace Walk 2019 in Nepal. Het voelde als een warm bad. De waarden van MasterPeace zijn duidelijke voelbaar in de activiteiten die ze organiseren en kloppen voor mij; positief, opbouwend en uitgaande van de kracht van mensen.  Ik zet me daarom graag in voor MasterPeace om met creativiteit en dialoog mensen op deze wereld met elkaar te verbinden, zodat vrede en veiligheid voor meer mensen een realiteit wordt.

Creativiteit, dialoog en maatschappelijke impact zijn verbindende elementen in projecten waar ik energie in stop. Ik draag graag bij aan het bereiken van de 17 Sustainable Development Goals. Bij voorkeur gekleurd met wat activisme en ondernemerschap. Met een achtergrond in communicatie, duurzaamheid en business development kan ik op veel terreinen meedraaien en meedenken. Daarnaast gebruik ik graag alle inzichten vanuit mijn opleidingen Theory-U,  Deep Democracy en Design-Thinking.

Lees meer

Wessel Ganzevoort

Hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie

Lees meer

roel

Het feit dat lokale mensen werken met de kracht van muziek, denken in oplossingen en vanuit positiviteit; dát maakt dat ik me graag voor MasterPeace inzet.

Roel van Velzen | Nederlandse zanger en pianist

Karsu-Domnez

Let’s raise our hands for the people in those lands. Onderdeel van MasterPeace, het vredeslied van Karsu.

Karsu Dönmez | Nederlandse zangeres, pianiste en componiste

ASHES-DiggyDex-LowRes

Ik heb zoveel moois gekregen van de muziek dat ik op mijn beurt weer iets probeer door te geven. Muziek is een van die dingen die gelijk verbindt, maakt niet uit waar ter wereld je komt. Pak een gitaar, zing wat en je bent nooit meer alleen!

Diggy Dex | Nederlandse artiest

peter-van-uhm

Ik geloof dat democratisch gecontroleerde krijgsmachten een kracht ten goede zijn. Het meest waardevolle van mijn 40-jarige carrière als soldaat is dat we betere mensen hebben gemaakt van de jonge mannen en vrouwen die zich bij leger hebben aangesloten. En dat we samen met hen een bijdrage hebben geleverd aan een betere wereld. Maar uiteindelijk is het beter om dialoog, ontwikkeling en muziek te gebruiken om ellende te voorkomen, hoop en vrede te bouwen en een betere wereld voor ons allemaal te vormen. Dit is de reden waarom ik MasterPeace steun!

Peter van Uhm | Nederlands Generaal buiten dienst

Untitled-1

In de regel vallen grenzen tussen mensen weg, als door contact tussen culturen blijkt dat de Een niet zoveel anders is dan de Ander. Jouw verhaal is ineens ook mijn verhaal. Soms met een ander teken, een andere klank of gebaar, maar in essentie één. De projecten van MasterPeace vertellen en ademen deze universele waarden van de mens. Tezamen bieden zij een culturele grondwet voor al haar ambassadeurs en ambassadrices in de wereld. Zij vormen een krachtig netwerk dat wil laten zien dat oorlog niet normaal is. Als verhalenverteller wil ik bijdragen aan het zichtbaar maken van die boodschap. De meeste mensen willen simpelweg samenleven in vrede. Daarom ondersteun ik MasterPeace 100%.

Nick Teunissen | Theatermaker, performer en regisseur

OPENSTAANDE VACATURES 

Ben jij op zoek naar een leuke stage of baan, bekijk hier de vacatures die wij open hebben staan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!