Storytelling Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dorothée Meijer

Dorothée Meijer

Programma manager

Respect: wat is dat eigenlijk?

Leerlingen en leraren van het Stedelijk Dalton college in Alkmaar hebben in de week van respect en de daarop volgende weken met elkaar gesproken over de verschillende aspecten van respect. In totaal deden 240 leerlingen van het 1e leerjaar mee. 

Je kunt respect wel vragen, maar wil de ander het ook geven? 

MasterPeace heeft samen met Respect Foundation een speciale storytelling workshop samengesteld over het thema Respect. Deze workshop is ontwikkeld op verzoek van docenten om hen te helpen bij het bespreken van het thema ‘respect’. Black Lives Matter-demonstraties in binnen- en buitenland zorgden voor bewustwording over discriminatie en versterkten de stem van de jeugd. Het veroorzaakte ook een tendens tot polarisatie, waardoor leraren onzeker werden over hoe ze dit onderwerp in de klas moesten bespreken. 

Met storytelling-concept stellen leerlingen zich open en ontstaat er wederzijds begrip. MasterPeace gebruikt al story-kaarten met vragen om thema’s met leerlingen in de klas te bespreken. Speciaal voor de respect-week zijn daar vragen over respect aan toegevoegd. 

De leerlingen spraken met elkaar en hun mentor over deze vragen. 

Door de vragen te beantwoorden, deelden de leerlingen verhalen over hun verleden of opvoeding. Leerlingen hoorden elkaars verhalen en kwamen erachter dat ze soms meer met elkaar gemeen hebben dan ze op het eerste gezicht zouden denken. Anderen koppelen elke negatieve ervaring al snel aan hun culturele achtergrond en voelen zich onmiddellijk gediscrimineerd. Door in deze situaties respect te ‘eisen’, beperken ze de verdere interactie met medestudenten of docenten.

Met deze workshop leert de mentor de leerlingen beter begrijpen, op een ander niveau dan kennis-overdracht. Leerlingen deelden ook hun ervaringen over hoe ze over school denken en over maatschappelijke problemen. 

In deze workshop stelden leerlingen zich open om naar elkaar te luisteren. Er ontstond een eerlijk gesprek over respect. Met als conclusie dat respect niet alleen iets is wat je kan “eisen”, maar ook iets wat je kan geven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!