MasterPeace ontvangt The Global Peace Leadership & Excellence Award

MasterPeace heeft op 18 februari tijdens het “World CSR Congress” in Mumbai- India de “Global Peace Leadership & Excellence Award” ontvangen. Een unieke en prachtige erkenning voor alle MasterPeacers voor hun drive om lokaal het verschil te maken.

MasterPeace is genomineerd door het netwerk van de “World CSR Day”, een organisatie van Dr. Bhatia, die deze summits al jaren organiseert in meerdere Aziatische steden rondom CSR en innovatieve SDG (Sustainable Development Goals) thema’s. Sustainable Cities (SDG 11) , Education (SDG 4) en Peace and Justice (SDG 16) hebben een prominente plaats. Deze 3 SDG ’s zijn met name de focus gebieden waarop MasterPeace actief is en in 2018 350 projecten heeft gerealiseerd in 40 landen.

Deze prijs is een her- en erkenning van al onze inspanningen in vaak moeilijke situaties. Het is ook een beloning voor onze grassroot manier van denken en doen. Op basis van lokaal eigenaarschap (onze clubs bedenken en realiseren de ambities) ondersteunt de MasterPeace Foundation hen zo goed mogelijk bij het realiseren van impact. Lokale NGO’ s ontvangen van MasterPeace een licentie onder voorwaarde dat hun projecten in lijn met onze waarden (met name positivity”” en “impartiality” is makkelijker gezegd dan gedaan). Deze benadering (Connecting the positive dot’s) maakt het mogelijk dat we snel en innovatief groeien.

Ons motto “Creating peace. Together.” maken we concreet via campagnes, concept ontwikkeling en het delen van best practises. Onze concepten zijn de basis voor partnerships met bedrijven en familie fondsen.

Het was een enorm eer om namens alle MasterPeacers deze prijs in ontvangst te nemen.

De titel van mijn verhaal : “7 billion talents, not 7 billion issues”

Dit was een duidelijke boodschap in een samenleving die steeds meer tegenover elkaar staat. Wij zoeken juist wat ons bindt, niet waar we verschillen.

Ik mocht voor ca 500 aanwezigen onze ambities en impact delen. Onze activiteiten richten zich op 3 gebieden: a) we zetten muziek, kunst en sport in om met name jongeren te inspireren en te verbinden om b) een dialoog met alle stakeholders aan te gaan en te bespreken hoe c) we op lokaal niveau perspectief kunnen creëren. Juist het ontbreken van perspectief is een belangrijke oorzaak van polarisatie en zelfs extremisme.

Het voelde zo krachtig om namens al onze clubs met de aanwezigen te delen wat we doen en wat we stap voor stap bereiken. Ik heb ze meegenomen langs onze activiteiten op 4 continenten. We kennen allemaal de duizenden muren die regeringsleiders bouwen. Deze muren zijn niet alleen fysieke, maar ook mentale muren. Ons creatieve antwoord is dat we met lokale communities hun dromen van verbinding kleurrijk visualiseren. In 6 maanden hebben onze clubs in 30 steden 170 “Walls of Connection” gecreëerd met de hulp van honderden graffiti artiesten.

In Nederland inspireren we jongeren in het onderwijs hun talenten te ontwikkelen en ze niet alleen voor een persoonlijke groei in te zetten, maar ook ten behoeve van de klasgenoten, op de school en zeker ook in hun eigen wijk. In Duitsland laten wij via storytelling zien dat vluchtelingen niet een stereotype zijn , maar mensen met talenten net zoals ieder mens.

In Albanië, Bosnië- Herzegovina en Georgië werken we met ons concept ACT! ( Artist Create Together) en zetten we muziek (VanVelzen speelt met hun lokale muziekhelden) en dialoog in om minderheden te inspireren en met alle betrokken partijen in een regio bespreken we hoe we voor iedereen perspectief kunnen creëren.

De aanwezige waren onder de indruk hoe onze clubs in Mexico, Equator en Colombia muziek en dans inzetten te midden van drugskartels. Ons team in Medellín- Colombia werkt actief samen met de lokale instanties ; in 25 jaar tijd is Medellín getransformeerd van een van de meest gewelddadige steden, naar de top 10 meest innovatieve steden in de wereld. Cultuur is hierin 1 van de 6 succes factoren volgens het World Economic Forum.

Sport verbindt; dat kennen wij als Nederlanders, maar ook in landen als Burundi, Zimbabwe, Malawi en Nigeria zetten we voetbal in om kwetsbare jongeren te inspireren. Hun trainers trainer we op dialoogtechnieken en niet zozeer op voetbal. Letterlijk bij de tegenstander spelen en de dialoog aangaan is een moedige eerste stap in een regio waar conflicten alle lange tijd bestaan.

In Kenia, Marokko en Tunesië trainen we jongeren op hun leiderschaps- en ondernemerschaps kwaliteiten. Zij laten zien met concrete resultaten (banen) dat deze aanpak succesvol is.

In Bangladesh, India , Nepal en Pakistan is educatie ons antwoord op de grote kloof tussen arm en rijk. We bouwen scholen, trainen docenten en werken aan nieuwe lesmethodes

Mijn speech was de dag na de aanslag in Kashmir met 40 doden. Een duidelijker bewijs dat het werk van MasterPeace nooit mag stoppen. Onze samenleving staat op elk continent onder druk; Dit vraagt inzet van U en MIJ!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!