Artiesten en leerlingen ACT! voor een sociale en duurzame wereld

Over ACT!

ACT! (Artists Create Together) is een uniek concept ontwikkeld door MasterPeace om burgers, bedrijven en overheden te activeren. MasterPeace gelooft dat er in iedereen talent schuilt. Deze talenten worden gemobiliseerd door de inzet van ‘soft power’; de inspirerende en verbindende energie van muziek, kunst en sport. Onder begeleiding van rolmodellen worden jongeren bij elkaar gebracht, gaan ze met elkaar in gesprek (dialoog) en komen ze in actie (ACT!) door hun eigen kunstuiting te produceren met een maatschappelijke boodschap.

Opzet ACT! for Global Goals

Stap 1: Introductie Sustainable Development Goals (2 lessen)
Wat zijn de Sustainable Development Goals en waarom zijn ze in het leven geroepen? En, vooral, wat betekenen ze voor jou? Met dergelijke thema’s gingen wij tijdens twee lessen in gesprek met scholieren.

In de eerste les lag de focus op het uitleggen van de SDGs. Door middel van persoonlijke verhalen, ervaringen en voorbeelden uit ons werk namen wij de jongeren mee in een verhaal over ongelijkheid én hoop. Een verhaal waar de SDGs een grote rol in spelen, omdat ze een handvat geven voor ieder individu om een steentje bij te dragen aan een eerlijkere wereld. Hierdoor kwamen de op eerste gezicht nogal ambitieuze doelen tot leven. De jongeren begonnen door de les heen de SDGs te koppelen aan eigen ervaringen.

‘’Ik heb een nichtje in het buitenland en zij klaagt altijd over de kwaliteit van haar onderwijs. Hierdoor weet ik hoe blij ik moet zijn met het onderwijs hier en ik kan mij dan ook erg identificeren met SDG 4! Wij mogen blij zijn met hoe het hier gaat”

-Leerling 4 HAVO/VWO

In de tweede les werden de scholieren uitgedaagd om zich in te leven in de leden van de Verenigde Naties.  De klassen werden ingedeeld in vijf continenten met uitgeschreven casussen voor SDG 4, 5, 10, 11 of 16. De eerste opdracht was om per casus een passende lokale oplossing te verzinnen die een individu zou kunnen uitvoeren, deze ideeën werden daarna gepresenteerd in de klas. Daarna werden de leerlingen uitgedaagd om tussen de gepresenteerde oplossingen raakvlakken te vinden die ook op internationaal niveau uitgevoerd zouden kunnen worden. Een mooie manier om jongeren bewust te maken van lokale en internationale problematiek én te inspireren om ook zelf actie te ondernemen.

“Ik heb van het MasterPeace project geleerd dat er veel problemen zijn in de wereld die ik zelf nog niet wist”

-Leerling 4 HAVO/VWO

Stap 2: Workshops
Na het opdoen van deze theoretische kennis was het tijd om de geleerde doelen om te zetten in een kunstvorm! Door de SDG’s te koppelen aan een creatief project stimuleren wij de jongeren om verder na te denken over maatschappelijke vraagstukken die hen interesseren. Voor ACT! for Global Goals werd er gekozen om te werken met o.a. fotografie, dans, zang, rap, drama en spoken word. Onder begeleiding van professionele artiesten zoals Hakim Traïdia, Jermain Bridgewater, Jeweetzelf.tv, DOOXS en RUMAG Dancecrew werden de leerlingen tijdens een workshop van drie uur gecoacht om hun maatschappelijke boodschap om te zetten in een de door hen gekozen kunstvorm.

Stap 3: Eindvoorstelling
Na weken van hard werk, oefenen, zweten en vooral ook veel plezier, was het op donderdag 20 december zo ver: de ACT! for Global Goals eindvoorstelling! Ouders, vrienden en omwonenden werden uitgenodigd om het harde werk van de jongeren te komen bewonderen op het Amadeus Lyceum te Vleuten. Na een warm welkom van Carel Konings (directeur Amadeus Lyceum) en Aart Bos (CEO MasterPeace) konden de toeschouwers onder begeleiding van Hakim Traïdia (bekend van o.a. Sesamstraat) de verschillende kunstvormen bewonderen.

“Het minst leuk aan het MasterPeace project vond ik de zenuwen voor de voorstelling”

-Leerling 4 HAVO/VWO

Samenwerking met het Almere College in Kampen

Bijzonder om te vermelden is dat de eindvoorstelling van Spoken Word in samenwerking met het Almere college in Kampen werd georganiseerd. Mariana Hirschfeld, spoken word artist en coach van de scholieren tijdens ACT! for Global Goals, gaf ook daar een workshop Spoken Word. Veel leerlingen op deze school voor nieuwkomers hebben in hun leven te maken gehad met ongelijkheid, armoede of conflict. Voor hen hebben de SDG’s dan ook een speciale betekenis. Met hulp van Mariana konden zij hun eigen ervaringen aan papier toevertrouwen. De tekst kwam recht uit het hart. Sommige leerlingen durfden zich open te stellen en hun tekst te delen met de klas.

Ruim 25 leerlingen van het Almere College waren op 20 december 2018 ook op het Amadeus Lyceum. De leerlingen hadden allemaal dezelfde workshop gevolgd. En deelden dus al een schrijf-ervaring. Dit was de start om levensverhalen met elkaar te delen. Wat een gevoel van vertrouwen en verbinding ontstond er!  

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds 21.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!