ACT! as a Doughnut Pilot op het Zuid West College in Den Haag

Marleen Boersen

Marleen Boersen

Programma manager

In Zuid-West Den Haag zijn wij als MasterPeace al langere tijd als maatschappelijke partner actief. We zijn betrokken bij initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen door het vertellen van verhalen. We richten ons op de jongeren in de wijk en activeren hen om hun stem te laten horen. We werken samen met de jongerenwerkers van Wijkz, Staedion, ouders en uiteraard met jongeren. Zie ook onze andere artikelen.

In maart 2022 zijn we gestart met een bijzondere samenwerking met het Zuid West College, Staedion en de stadsdeeldirecteur. Een klas tweedejaars VMBO-TL leerlingen is gevraagd om mee te denken over een buurthuis van de toekomst.

Samen met onderwijsexpert Guus Geisen hebben we een lesprogramma ontwikkeld waarin de leerlingen zijn uitgedaagd om, vanuit het systeem denken, een andere manier van waarnemen, denken en handelen toe te passen. Uiteraard aangevuld door de inzet van “soft power” (visualisatie, spoken word en fotografie). En het gedachtegoed van Kate Raworth’s donut economie: zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving. 

Kernwaarden

Gedurende 14 weken hebben jongeren hun visie op het buurthuis van de toekomst vorm gegeven. Ze hebben een wijkonderzoek uitgevoerd door andere bewoners te bevragen over hun droom voor een buurthuis van de toekomst. Ze hebben de belangrijkste onderliggende elementen voor een buurthuis geïdentificeerd zoals gezelligheid, vertrouwen en veiligheid. En ze hebben enkele belangrijke activiteiten geïdentificeerd zoals eten, ontspannen en leren en de relaties tussen deze elementen. Ze hebben hun droom uitgebeeld in een tekening, spoken word en foto’s. 

Het resultaat van hun onderzoek hebben ze op donderdag 30 juni 2022 gepresenteerd aan de opdrachtgevers vanuit Staedion, het jongerenwerk en het stadsdeel. De opdrachtgevers waren onder de indruk van de presentaties van de jongeren. Ze hebben laten zien dat ze serieus met de opdracht aan de slag zijn gegaan en hoe belangrijk het is dat jongeren hier zelf over nadenken.. Alle aanwezigen beloofden het advies van de jongeren op te volgen. Als laatste beloofde stadsdeeldirecteur Harm Benthem  met Staedion een plek te creëren waar jongeren zich veilig voelen, waar ze kunnen ‘chillen’ en waar ze om hulp kunnen vragen én aanbieden. 

Deze pilot smaakt naar meer! Na de zomer gaan we verder in gesprek met alle betrokken partijen om een vervolg te geven aan dit mooie initiatief.

Over ACT! as a Doughnut

ACT! as a Doughnut is een programma van 30 maanden (nov. ‘21 tm mei ‘24) waarin we met 5 EU landen (Nederland, Duitsland, Polen, Roemenie, Slowakije) nieuw lesmateriaal ontwikkelen rondom Kate’s Raworth donut economie theorie. We vertalen dit model naar de leefwereld van de jongeren.

De donut economie theorie richt zich op een economie/wereld waarin iedereen toegang heeft tot menselijke basisbehoeften (sociaal fundament) binnen de grenzen van onze planeet (ecologisch plafond). Als je de fundering en plafond als cirkels afbeeldt, is het gebied tussen de cirkels de juiste plek voor ons als mensheid. Dit lijkt op een donut, vandaar de naam donut economie. Zie de afbeeldingen hieronder.

ACT! staat voor actie en “artists create together”. Wij geloven dat iedereen talent heeft. En het is onze missie om deze talenten te mobiliseren voor een sociaal inclusieve en duurzame wereld. Om onze hedendaagse uitdagingen het hoofd te bieden, moet iedereen in actie komen. Vandaar de titel van ons programma: ACT! as a Doughnut. 

In de komende maanden ontwikkelen we het lesprogramma verder door en vanaf januari 2023 starten we met pilots in alle vijf de landen. Hopelijk is het Zuid West College daar ook weer onderdeel van!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!